Nguyễn Vân Anh

QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CƠ SỞ IPH

Cử nhân Tiếng Anh, bằng Trung cấp Mầm Non, chứng chỉ Montessori của trường West Side Montessori New York. Với vốn tiếng Anh vững chắc, kiến thức phong phú về đời sống xã hội của các nước nói tiếng Anh đi cùng với sự nhiệt tình trong giảng dạy đã giúp cho các lớp học do cô phụ trách luôn đông đủ các bạn nhỏ theo học