Nguyen Huyen Trang

QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CƠ SỞ TRÀNG AN

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm mầm non, với kinh nghiệm 10 năm giảng dạy và đạt các chứng chỉ dạy Montessori quốc tế từ AMI, AMS.  Cô luôn sáng tạo những bài học và chú trọng tính nghệ thuậật trong đó để xây dựng một buổi học chất lượng nhất và thu hút các bạn nhỏ.