Hoàng Thị Hợp

HIỆU TRƯỞNG QUẬN BA ĐÌNH

Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non, với 11 năm kinh nghiệm dạy trẻ mầm non. Cô tham gia liên tục các lớp đào tạo nội bộ cũng như các lớp đào tạo từ chuyên gia nước ngoài và Điều hành các hoạt động chuyên môn (chăm sóc và giáo dục trẻ) của trường.