Phung Nguyet Anh

HIỆU TRƯỞNG

Tốt nghiệp chuyên nghành Sư phạm mầm non, 18 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy mầm non. Cô liên tục tham gia vào các lớp đào tạo nội bộ của trường, các lớp đào tạo với các chuyên gia nước ngoài và nhận được các chứng chỉ Montessori từ các trung tâm đào tạo AMI, AMS. Bên cạnh đó, cô điều hành trực tiếp các hoạt động về chuyên môn (chăm sóc và giáo dục trẻ) của trường và đào tạo về phương pháp Montessori cho giáo viên của trường trước khi tham gia học với các chuyên gia nước ngoài.