Liên Hệ

Cơ sở Hàng Than

Địa chỉ: 16 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại: 024.39.27.3443

Cơ sở IPH

Địa chỉ: 241 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 024.37.95.4188

Cơ sở Tràng An

Địa Chỉ: Toà Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 0923.752.273

Cơ sở Aqua Bay

Địa chỉ: Tầng 1+2, Tòa Lake 2, KĐT Ecopark, Hà Nội.
Số điện thoại: