anh imsk
Chào mừng
ĐẾN VỚI MẦM NON SUNRISE KIDZ

Hệ thống trường mầm non Sunrise Kidz (SKI) được thành lập năm 2003 và là trường mầm non đầu tiên áp dụng phương pháp giáo dục Montessori trên cở sở kết hợp với giá trị giáo dục văn hóa truyền thống Việt. Với phương châm họat động :

"Sunrise Kidz - Genuine Care" - Ân cần bên trẻ

Tiếng Anh Mỹ + Phương pháp giảng dạy Montessori + Tinh hoa truyền thống giáo dục Việt Nam”

Xem thêm

Online: 5 people - Total: 912179